Logotype for print

Europeisk försäkringsstatistik

Den europeiska branschorganisationen för försäkringsföretag, Insurance Europe, publicerar statistik på europeisk nivå.

På Insurance Europes hemsida finns den europeiska branschens samlade statisik på flera områden; premier, skador, investeringar, allmän information om branschen och data från varje land.

Du hittar all statistik på Insurance Europes hemsida