Logotype for print

Försäkringsbranschen

Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 2015 genererade svenska försäkringsföretag premieinkomster på drygt 322 miljarder kronor, sysselsatte drygt 20 000 människor och investerade 4 000 miljarder kronor i den globala ekonomin.

Det finns knappt 369 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 83 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 59 procent av marknaden.

 

Inom försäkringsbranschen arbetar omkring 20 100 personer. Det motsvarar 0,7 procent av antalet anställda på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor är 53 procent jämfört med 50 procent i övrigt. Det finns många olika yrken i försäkringsbranschen. De vanligaste är skadereglerare, kundservice- och försäljningspersonal, men det finns även ekonomer och jurister. Utbildningsnivån har ökat stadigt och andelen akademiker har ökat från 17 procent år 2000 till 31 procent år 2012.