Logotype for print

Välkommen till Svensk Försäkrings Årsmöteskonferens 2017

 Vardagstrygghet – går vi mot ett otryggare Sverige?

Det har under senare tid uppkommit en debatt om samhällets förmåga att förebygga och beivra brott. Bekämpning av vardagsbrottslighet såsom stölder, bedrägerier och skadegörelse synes behöva nedprioriteras till förmån för bekämpning av grövre brottslighet. Att drabbas av vardagsbrottslighet påverkar dock tryggheten och tilliten i samhället. Försäkringsbranschen drabbas också av höga skadekostnader för dessa typer av brott.

På årsmöteskonferensen analyseras aktuella problemställningar om trygghet och vardagsbrottslighet och frågan om vi går mot ett otryggare Sverige diskuteras. 

Tisdag den 16 maj 2017, kl 09.00-11.30 med efterföljande lunch 

Anmäl dig på denna länk

Datum: 16 maj kl. 09:00

Plats: Operaterrassen