Invaliditetsintyg

Invaliditetsintyget används som underlag för bedömning av den funktionsnedsättning som uppkommit genom en olyckshändelse som t ex en trafikolycka.

Den försäkringstagare som har skadats har behov av ett bra invaliditetsintyg som beskriver de funktionsnedsättningar som uppkommit. Det medicinska invaliditetsintyget har tagits fram i syfte att alla relevanta besvär ska beskrivas av den intygsskrivande läkaren.

Är du patient och vill veta med om medicinsk invaliditet?

Konsumenternas Försäkringsbyrå har bra information om vad Medicinsk invaliditet är och hur man bedömmer det. 
De svarar också på frågor kring detta helgfria vardagar 9-12 på telefon: 0200-22 58 00  

Intyg för Hand, arm, axel eller käk/tand-skada

Det finns två intyg anpassade för hand, arm, axel eller käk/tandskador.
Intyg för hand-arm och axelskada (pdf)
Intyg för Käk- och tandskada (word)

Invaliditetsintyg, som wordfil eller digitalt formulär

Vi har två varianter för intyget. Det digitala formuläret passar bäst för ärenden med mindre textmassa. Använd den blå knappen längst ner på sidan. Behöver du skriva längre texter är word-filen lättare att jobba i.

 Ladda ner Invaliditetsintyget i Word, klicka på länken.

Vanliga Frågor och Svar kring Invaliditetsintyget

Läs gärna igenom instruktionerna nedan. Har du problem på något sätt mejlar du till info@insurancesweden.se så hör vi av oss och hjälper er.

Instruktioner för det digitala intyget (pdf)
Exempel på hur ett färdigt intyg ser ut (pdf)

Vägledning för bedömning av smärta

Vägledning för bedömning av smärta
För att kunna bedöma funktionsnedsättningen för smärtan bör den vara väl beskriven i invaliditetsintyg eller annan utredning.
Här finns instruktioner för bedömning av smärta
Här finns referensfall kring smärta (pdf)

Observera att intyget, fakturan och den eventuella arvodesräkningen ska skickas till beställande försäkringsbolag. Skicka inte faktura, arvodesräkning eller intyg till Svensk Försäkring.

Invaliditetsformulär

* (YYYYMMDD-XXXX) *
* *
*
Datum, underskrift - Bifoga arvodesräkning!

Vägledning

För mer information klicka på aktuell kroppsdel i illustrationen nedan.

 
 
Publicerad: